جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون اجاره : 10ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 19سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه ششم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ایران قادری ک منصوری

رهن : 550ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون اجاره : 350ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 525ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 550ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سی متری نیروی هوایی

رهن : 550ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم غربی, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top