جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون اجاره : 8ميليون

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 9سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه خ 35

رهن : 550ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 550ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 20 (شهرری)

رهن : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه پنجم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 20 (شهرری)

رهن : 525ميليون

105متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

اپارتمان شخصی جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 500ميليون اجاره : 6تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مدیا 2 جهت رهن در تهران

رهن : 500ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سیزدهم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مدیا 2 جهت رهن در تهران

رهن : 550ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هجدهم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top