جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

3 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 360ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 400ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعیداباد

رهن : 370ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون اجاره : 24ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 400ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 400ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top