جستجوی ملک

دفتر کار جهت رهن, در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 1ميليارد

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 1ميليارد اجاره : 50تومان

370متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 1.2ميليارد

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 1.1ميليارد

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 1.15ميليارد

4 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 1ميليارد

3 خواب 318متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top