جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 180ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه جنت اباد جنوبی

رهن : 200ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, نما سنگ, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 170ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 160ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top