جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 200ميليون اجاره : 9تومان

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 90ميليون اجاره : 1.1تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شاداباد

قیمت کل : 850ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1.6تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 30ميليون اجاره : 1.7تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 15ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 2تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شالیکوبی

رهن : 966ميليون اجاره : 7تومان

65متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5تومان

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 100ميليون اجاره : 12تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه اول شمالی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.5تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top