جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 180ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه بلوار لاله(تهرانسر)

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

50متر متر مربع

سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 9ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 9.5ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 9طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 200ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 9.5ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 200ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top