جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 450ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 10ميليون اجاره : 8ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 95ميليون اجاره : 8.8ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 9ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 200ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 200ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top