جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 39متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه تهرانسر جنوبی

رهن : 150ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه 3, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه تهرانسر اصلی

رهن : 12ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top