جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 10ميليون اجاره : 8ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 7.5ميليون

3 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 7ميليون

58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top