جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 110ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 39متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 280ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 130ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر اصلی

رهن : 95ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 66متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه 4, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 70ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top