جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

اجاره : 70ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top