جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تختی

رهن : 120ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک استقلال(تهرانسر)

رهن : 120ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 70ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 130ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 210ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 110ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top