جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 270ميليون اجاره : 5.2ميليون

3 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه جنت اباد جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, نما سنگ, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه جنت اباد جنوبی

رهن : 200ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, نما سنگ, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه جنت آباد چنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهار, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top