جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیر همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک استقلال(تهرانسر)

رهن : 120ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 130ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 210ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 110ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top