جستجوی ملک

آپارتمان شخصی جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 400ميليون اجاره : 47ميليون

1 خواب

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 700ميليون اجاره : 40ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top