جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیر همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون اجاره : 500تومان

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top