جستجوی ملک

زمین تجاری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه خیام جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

1500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top