جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون اجاره : 24ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 25ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن,فروش در تهران

قیمت کل : 30ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 250ميليون اجاره : 20ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 24ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top