جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن,فروش در تهران

قیمت کل : 30ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 250ميليون اجاره : 20ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 200ميليون اجاره : 18ميليون

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 15ميليون

408متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top