جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه خیام

قیمت کل : 1

9 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه خیام

قیمت کل : 1

9 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top