جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 25ميليون اجاره : 3.5ميليون

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 22ميليارد

6 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

6 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 4.2ميليارد

6 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 1.8ميليارد

6 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابن سینا

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 1.4ميليارد

6 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

قیمت کل : 700ميليون

6 خواب 137متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top