جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 3.122ميليارد

4 خواب 247متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه حاج جبار نائب

قیمت کل : 1.485ميليارد

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر جنوبی

قیمت کل : 2.5ميليارد

4 خواب 287متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه +زیر زمین, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه ابوریحان

قیمت کل : 210ميليون

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ائلگلی

قیمت کل : 2.12ميليارد

4 خواب 212متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دمشقیه

رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 4.5ميليارد

4 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه نصف راه

قیمت کل : 1.54ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه +زیر زمین, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1.322ميليارد

4 خواب 115متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور

قیمت کل : 748ميليون

4 خواب 187متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top