جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قطران

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 1.12ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 192متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولی عصر

قیمت کل : 1.87ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 3.38ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 2.64ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه چهارراه لاله

قیمت کل : 495ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 1.87ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 1.81ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top