جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر شمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 2

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سه نبش, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلشهر

قیمت کل : 621ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 770ميليون

3 خواب 192متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولی عصرجنوبی

قیمت کل : 50ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top