جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز

قیمت کل : 482ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, دو نبش شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 13 آبان

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کلانترکوچه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان آذربایجان

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تپلی باغ

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان قطب

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top