جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور

قیمت کل : 784ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 489ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, غربی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید اول

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان قطب

قیمت کل : 368ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شاهگلی

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه هفده شهریور

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, شمالی, نما گرانیت, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قطران

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, دو نبش شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top