جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

16 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17 شهریور

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

16 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top