جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیام

رهن : 10ميليون اجاره : 7ميليون

15 خواب 550متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع پاستور جدید

قیمت کل : 760ميليون

15 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع پاستور جدید

قیمت کل : 760ميليون

15 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ششگلان

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

15 خواب 700متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه کل, شرقی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top