جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ششگلان

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

15 خواب 700متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه کل, شرقی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top