جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال

رهن : 4 اجاره : 8

12 خواب 7 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال

رهن : 4 اجاره : 8

12 خواب 7 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال

رهن : 4 اجاره : 8

12 خواب 7 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه کل, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top