جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 6

11 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبسان

رهن : 1 اجاره : 9

11 خواب 3 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبسان

رهن : 1 اجاره : 9

11 خواب 3 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبسان

رهن : 1 اجاره : 9

11 خواب 3 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه دانشگاه

رهن : 1 اجاره : 1

11 خواب 2 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top