جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شمالی, نما ندارد, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه فلکه دانشگاه

قیمت کل : 1.17ميليارد

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه هشتم, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضا نژاد جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 315ميليون

1 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عباسی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ارتش

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک طالقانی

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top