جستجوی ملک

مستغلات جهت اجاره در تبریز منطقه مارالان

رهن : 7 اجاره : 2

2 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه سربالایی ولیعصر

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه هشتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز منطقه قره باغی ها

رهن : 1

8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13آبان

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قطران جنوبی

رهن : 8 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه علم سازان

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 4 اجاره : 6

2 خواب 2 متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 8 متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 5 اجاره : 3

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top