جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه آبرسان

رهن : 5ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضا نژاد

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان گلکار

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 90ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سه نبش, نما رومی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره آغاج

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری اداری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 13ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عجب دختر

رهن : 13ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 15ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رشدیه

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top