جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کلانترکوچه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تربیت

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 5ميليون اجاره : 1.35ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تربیت

رهن : 8ميليون اجاره : 1.3ميليون

5متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عباسی

رهن : 70ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان نماز

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top