جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان جدیری

رهن : 5ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره در تبریز منطقه باغ یعقوب

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری

رهن : 5ميليون اجاره : 1.3ميليون

55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بازار

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 26متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جبار نائب

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 3ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه زعفرانیه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سرمایه گذاری

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top