جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 2 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 7 متر مربع

سن بنا 10سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خ ورزش

رهن : 5 اجاره : 8

2 خواب 9 متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, غربی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 7 متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده شاهگلی

رهن : 2 اجاره : 2

1 خواب 1 متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17 شهریور - کوچه ارک

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 1 متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تبریز منطقه شهید قره باغی ها

رهن : 2 اجاره : 2

1 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 5 اجاره : 3

3 خواب 9 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

رهن : 5 اجاره : 6

4 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تبریز منطقه ائل گلی

رهن : 5 اجاره : 2

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سیزدهم, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top