جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بالاتر از منصور

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه زعفرانیه

رهن : 15ميليون اجاره : 2.7ميليون

125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ازادی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائل گلی

رهن : 40ميليون اجاره : 2.4ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائل گلی

رهن : 350ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بهادری

رهن : 12ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 ابان

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top