جستجوی ملک

خانه جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 230ميليون

47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 3.5ميليارد

52متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر شمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 3ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 3ميليون اجاره : 450تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جبار نائب

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانژاد

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top