جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 8تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عباسی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 315ميليون

1 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه قطران

قیمت کل : 782ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 816ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رشدیه

قیمت کل : 920ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, غربی, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 1.12ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 1.2ميليارد

4 خواب 214متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قطران

قیمت کل : 1.21ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top