جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 960ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 10متر بالاتر از چهارراه مارالان

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی, نما گرانیت, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه چایکنا

قیمت کل : 960ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه میدان ساعت

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 960ميليون

1200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 990ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه کل, جنوبی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان ملت

قیمت کل : 952ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رشدیه

قیمت کل : 960ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top