جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد

قیمت کل : 9

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شرقی, نما آجر گری, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع چایکنار و سرداران فاتح

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاسداران

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جبار نایب

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, شرقی, نما سنگ, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آخر شهناز

قیمت کل : 9

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, غربی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مقصودیه

قیمت کل : 9

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, نما آجر گری, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه منصور شمالی

قیمت کل : 9

1 خواب 8 متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 9

7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, شرقی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top