جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بزرگمهر جدید

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه الهیه

قیمت کل : 904ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه میدان قطب

قیمت کل : 900ميليون

280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضانزاد شمالی

قیمت کل : 937ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری شمالی

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 948ميليون

3 خواب 79متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه راه اهن

قیمت کل : 900ميليون

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 900ميليون رهن : 900ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top