جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه بازار

قیمت کل : 950ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه پشت فرودگاه

قیمت کل : 930ميليون

سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رشدیه

قیمت کل : 920ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, غربی, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بلوار 29 بهمن

قیمت کل : 945ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه جاده صوفیان

قیمت کل : 900ميليون

520متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه 13 آبان

قیمت کل : 930ميليون

143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 900ميليون

291متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 900ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه راسته کوچه

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 390متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top