جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 880ميليون

4 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 890ميليون

137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی زمرد

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 865ميليون

3 خواب 173متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان تجارت جهانی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منظریه

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 202متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رشدیه

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top