جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه فدک

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 890ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 880ميليون

1 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه جاده تهران

قیمت کل : 880ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه میدان ساعت

قیمت کل : 882ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغشمال جدید

قیمت کل : 863ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سه نبش, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مرزداران

قیمت کل : 896ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه نگین پارک

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top