جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 860ميليون

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 852ميليون

2 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 850ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 850ميليون

140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پروین اعتصامی

قیمت کل : 884ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دهم, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلگشت

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه منصور

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top