جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه جاده صوفیان

قیمت کل : 787ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه میدان ساعت

قیمت کل : 800ميليون رهن : 800ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه راسته کوچه

قیمت کل : 800ميليون

242متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور قدیم

قیمت کل : 780ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 775ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 795ميليون

159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 800ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 768ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد جنوبی

قیمت کل : 788ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top