جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور قدیم

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور قدیم

قیمت کل : 750ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه منصور

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهاراه منصور

قیمت کل : 732ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سه نبش, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور

قیمت کل : 748ميليون

4 خواب 187متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه نصف راه

قیمت کل : 746ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه راسته کوچه

قیمت کل : 700ميليون

5 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه جاده 10 سپیران

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان آزادی

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 738ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top