جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 670ميليون

1 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 13آبان

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور قدیم

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه انتهای کوی فیروز

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 672ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر 2

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 670ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ابوریحان

قیمت کل : 698ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه علامه طباطبایی

قیمت کل : 666ميليون

148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top