جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بهادری

قیمت کل : 615ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه هفده شهریور

قیمت کل : 610ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور

قیمت کل : 605ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه پیلوت, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

204متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد شمالی

قیمت کل : 627ميليون

114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه فارابی

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 188متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 633ميليون

1 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 635ميليون

2 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top