جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 901متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد جنوبی

قیمت کل : 600ميليون

204متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 567ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه هشترود

قیمت کل : 600ميليون

2695متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سه نبش, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه کشکسرای

قیمت کل : 600ميليون

3800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قونقا باشی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 151متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مرزداران

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رسالت

قیمت کل : 570ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top