جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 95ميليون

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 65ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه هریس

قیمت کل : 56ميليون

12000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه سرباز شهید

قیمت کل : 70ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه سه راه امین

قیمت کل : 100ميليون

5متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top