جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمشه

قیمت کل : 470ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهاردهم, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده تهران

قیمت کل : 450ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه دمشیقه غربی

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 464ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه ارتش جنوبی

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شرقی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 500ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قره باغی ها

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغشمال

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه شهرک سلیمی

قیمت کل : 450ميليون

250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top