جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه فردوسی

قیمت کل : 430ميليون

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 429ميليون

3 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه 13 آبان

قیمت کل : 420ميليون

131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 416ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه فدک

قیمت کل : 400ميليون

140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه طالقانی

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 405ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 408ميليون

75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top