جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 315ميليون

1 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه صوفیان

قیمت کل : 300ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه ارومیه

قیمت کل : 350ميليون

15000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رو به روی مدرسه طالقانی

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 330ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 330ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 350ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه اول شهرک صنعتی شبستر

قیمت کل : 346ميليون

2037متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top