جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه راسته کوچه

قیمت کل : 2.21ميليارد

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ارک

قیمت کل : 2.73ميليارد

78متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه میدان قزلجه

قیمت کل : 5.2ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه شهرک

قیمت کل : 5.8ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رجائی شهر

قیمت کل : 3.75ميليارد

2 خواب 520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 2.25ميليارد

44متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه بازار

قیمت کل : 2.5ميليارد

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 2.7ميليارد

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه مرزداران

قیمت کل : 2.8ميليارد

130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پیلوت, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 2.6ميليارد

88متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top