جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه صوفیان

قیمت کل : 300ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 260ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, سه نبش, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شنب غازان

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رو به روی مدرسه طالقانی

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه جاده اهر

قیمت کل : 260ميليون

13000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 260ميليون

68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه جاده تهران

قیمت کل : 280ميليون

7000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 255ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شرقی, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی

قیمت کل : 250ميليون

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه تبریز

قیمت کل : 280ميليون

800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top