جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شمالی, نما ندارد, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شنب غازان

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه شادباد مشایخ

قیمت کل : 230ميليون

230متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه جاده صوفیان

قیمت کل : 200ميليون

5000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 210ميليون

1 خواب 21متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه نصف راه

قیمت کل : 225ميليون

2 خواب 45متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 210ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه گلکار

قیمت کل : 200ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 230ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه بازار

قیمت کل : 230ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top