جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری شمالی

قیمت کل : 1.226ميليارد

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 1.171ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه کل, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ائلگلی

قیمت کل : 1.144ميليارد

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ائلگلی

قیمت کل : 1.155ميليارد

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه راسته کوچه

قیمت کل : 1.12ميليارد

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه میدان ساعت

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 1.171ميليارد

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 1.188ميليارد

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top