جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 1.178ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولی عصر

قیمت کل : 1.35ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 1.45ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 1.725ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بلوار 35 متری سینا

قیمت کل : 1.52ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 1.43ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رشدیه

قیمت کل : 1.443ميليون

3 خواب 222متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 1.07ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تبریز منطقه قره باغی ها

قیمت کل : 2.31ميليون

2 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه مصلا

قیمت کل : 1.105ميليون

3 خواب 85متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top