جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه توانیر جنوبی

قیمت کل : 2

7 متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, شرقی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی استانداری

قیمت کل : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شاهگلی

قیمت کل : 3

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه یازدهم, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور قدیم

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه شهناز

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه جمهوری اسلامی

قیمت کل : 2

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری شمالی

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 4

9 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه نیروگاه

قیمت کل : 4

1 متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top