جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه نیروگاه

قیمت کل : 45ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه سه راه ولیعصر

قیمت کل : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 2ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژاد

قیمت کل : 1.35ميليون

235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژاد

قیمت کل : 1.35ميليون

235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.04ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.04ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 3.96ميليون

147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 3.96ميليون

147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه نبش چهارراه راه رضا نژاد جنوبی

قیمت کل : 2.363ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top